פארק תעשייה קיסריה, 38900 ת.ד. 3535  | טל. 054-4353099 | 054-5888098 I פקס. 04-6397263  | office@robotecnics.co.il